Przedmiot działalności

 

Głównym celem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności, poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

 

Zadaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest:

  1. Organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania osobom, których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związane z:

a) opieką szpitalną,
b) podstawową opieką zdrowotną,
c) specjalistyczną opieką zdrowotną,
d) psychiatryczną opieką zdrowotną,
e) działalnością laboratoryjną i diagnostyczną,
f) rehabilitacją leczniczą,
g)świadczeniami profilaktyczno-leczniczymi i rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych,
h) opieką paliatywną i hospicyjną,
i) ratownictwem medycznym w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego.

 

  1. Działalność dydaktyczna w zakresie kształcenia specjalistycznego lekarzy oraz innych zawodów medycznych, wynikających z działalności podstawowej Zespołu.

  1. Działalność badawczo-naukowa.

Autor : Łukasz Kaźmierczak Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-13 12:58 Data stworzenia : 2022-12-14 11:46:36 Osoba modyfikująca : zozleczyca Data publikacji :2022-12-14 11:46:36