Dyrekcja

Dyrektor ZOZ Łęczyca

lek. Łukasz Michalak

Z-ca Dyrektora ds. Administrayjno - Eskploatacyjnych
mgr inż. Wojciech Wodziński

Główny Księgowy
mgr Aneta Jerzmanowska

Naczelna Pielęgniarka
mgr Marzena Urbaniak

 


Autor : Łukasz Kaźmierczak Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-17 10:13 Data stworzenia : 2022-12-14 11:50:14 Osoba modyfikująca : Tomasz Ławniczak Data publikacji :2022-12-14 11:50:14